Musica 1814

Konsert på Sønsterud Gård, Åsnes
Søndag 28.10 kl 19

Arrangør: Musikkens venner, Åsnes

I den klassiske og romantiske tradisjon er en serenade et verk av lett karakter hvor det melodiøse ofte er viktigere enn tematisk utvikling og dramatisk intensitet. Beethovens Serenade op. 8 er skrevet i 1796-97, og utgitt i Wien rett før århundreskiftet. Selv om alle hans verk for stryketrio tilhører den unge Beethoven, kan de ikke kalles umodne på noen som helst måte. Å skrive balansert for tre strykere er utfordrende. Serenaden op. 8 er mesterlig komponert og rommer et bredt spekter av stemninger og karakterer. 

På samme tid som Beethoven skrev sin Serenade for stryketrio, hadde fløytekvartetten sin storhetstid. Flere av de beste verkene originalt skrevet for strykekvartett ble arrangert for fløyte og stryketrio. Ferdinand Ries fløytekvartetter er skrevet mot slutten av denne storhetstiden og viser hvor flott det går an å skrive for denne besetningen.

Musica 1814 er et ensemble som spesialiserer seg på det klassiske og romantiske repertoaret med tidsriktige instrumenter og spillestil. Ensemblet utforsker de klangfargene som oppstår i møte mellom den gamle musikken og musikere fra vår samtid.